Categories
Featured

TARGET KHATAMAN AL-QUR’AN

Keutamaan Membaca Al-Quran di Bulan Ramadhan

Banyak sekali keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran, melihat
begitu agungnya kitab suci ini. Di antara keutamaan membaca Al-Quran
adalah sebagai berikut :

• Sebagai pemberi syafa’at di hari kiamat.

• Allah SWT akan menaikkan derajat orang yang membaca Al-Quran.

• Akan memperoleh kebaikan dan dilipat gandakan kebaikan itu.

• Sebagai pengisi hati yang kosong bagi yang membaca.

• Orang yang membaca Al-Quran besok akan berkumpul bersama para malaikat.

• Sebagai amal ibadah Allah

1. Dikelilingi para Malaikat

Dan dalam hadith yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah R.A., jika suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah dan membaca Al-Quran serta mempelajarinya secara bersama-sama, niscaya turun ketenangan (sakinah) kepada mereka.

Mereka dilingkupi oleh rahmat Allah, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah sebut tentang mereka kepada makhluk-makhluk-Nya yang ada disisi-Nya seperti malaikat.

“Wa ma ijtama’a qaumun fi baitin minDan dalam hadith yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah R.A., jika suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah dan membaca Al-Quran serta mempelajarinya secara bersama-sama, niscaya turun ketenangan (sakinah) kepada mereka.

Mereka dilingkupi oleh rahmat Allah, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah sebut tentang mereka kepada makhluk-makhluk-Nya yang ada disisi-Nya seperti malaikat.

“Wa ma ijtama’a qaumun fi baitin minbuyuti-llahi yatluna kitaba-llahi wa yatadarasuunahu bainahum illa anzalat ‘alaihim as-sakinata wa ghasyiyyathum ar-rahmata wa khaffathum almalaikata wa zakarahumu-llahu bi man ‘indahu”

(Tidaklah kamu yang berkumpul di rumah diantara rumah-rumah Allah dengan membaca kitab Allah dan mempelajarinya diantara kecuali Allah turunkan kepada mereka suatu ketenangan, Allah mengguyur rahmat, malaikat mengepung mereka untuk didoakan kebaikan, dan Allah mengingat mereka dibanding orang yang berada disampingnya) H.R. Muslim dari Abi Hurairah.

2. Pahala Berkali-kali lipat

Sekedar membaca Al-Quran saja diniatkan untuk beribadah akan mendapat limpahan ganjaran dari Allah SWT. Apalagi kalau membaca Al-Quran di bulan Ramadan.

Sebagaimana yang diwasiatkan oleh Rasulullah Shallahu ‘alaihi Wassalam dalam sebuah hadits qudsi :

“Man qoro-a harfan min kitabii, falahu hasanatun. Wal hasanatu bi’asyri amtsaaliha. Laa aquuluu Alif Laam Miim harfun, walaakin Alifun harfun, wa laamun harfun wa miimun harfun.”

Artinya: “Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabKu (Al-Quran) maka baginya kebaikan. Dan setiap kebaikan itu akan dilipatgandakan dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan bahwa Alif Laam Miim itu satu huruf. Akan tetapi Alif itu satu huruf, Laam itu satu huruf dan Miim itu satu huruf.”

Dari hadits di atas dapatlah diketahui bahwasannya Allah SWT menjanjikan akan memberikan balasan kebaikan kepada para pembaca Al-Quran.

Bahkan setiap kebaikan akan dilipatgandakan menjadi 10 kali lipat. Itu berlaku di bulan biasa. Maka di bulan Ramadan ganjarannya akan semakin berlipat ganda.

3. Dinaikan derajatnya

Membaca Al-Quran di hari biasa akan membuat seseorang dinaikan derajatnya. Apalagi, jika membacanya secara rutin di bulan Ramadan. Alasannya, Al-Quran berada pada derajat yang tinggi di sisi Allah SWT.

Menurut dalil Umar bin Khathab meriwayatkan bahwa Nabi Saw bersabda: “Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dan merendahkannya dengan kitab ini (AlQur’an)” (HR. Muslim 1934) (Adhim, 2009, h.16)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *